ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกเครื่องดื่ม:

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

เลือกจุดหมาย:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ: