Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Bạn là _______.

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn thích điều nào nhất?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn sẽ chọn thứ gì?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích cái nào hơn?

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn sẽ thích xem…?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích xem…

Bạn sẽ chọn nơi nào?