Máy đo mức độ bạn thân

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Mức độ lười của bạn là?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Loài động vật mà bạn thích?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?