אתגר 5 החברים הכי טובים


האם אתה יכול לשמור סוד?

מה הקינוח האוהב שלך

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

איזה תרגילים אתה אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?